การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอปากพลี

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอปากพลี ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระเลขานุการ และพระวินยาธิการ เพื่อจัดระเบียบการทำงานของคณะสงฆ์อำเภอปากพลี และตรวจตราสอบถมความเป็นระเบียบของวัดในสังกัดอำเภอปากพลี โดยมีพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดในสังกัดร่วมประชุม ณ วัดฝั่งคลอง ตพบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,063