กิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบัน

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลัก โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกิจกรรม นำหัวหน้าส่วนราชการแและเจ้าหน้าที่ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงลานศาลากลางจังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,009