กิจกรรมจิตอาสาพราชทานพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน และนางประทุมพร ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครนายก พัฒนาแหล่งน้ำบริเวณคลองพรหมณี เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำถวายปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดฯ และปล่อยแถวกิจกรรม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,071