ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักสงฆ์ภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักสงฆ์ภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ กับทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ณ ที่พักสงฆ์ภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์ ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการเข้าวาระการประชุมระดับจังหวัดแล้ว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,055