การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวง ได้นำเสนอวาระต่อประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,055