พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชศรัทธาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตราหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ โดยมีพระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบฯ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ร่วมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๒ ในการนี้นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ร่วมพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,009