วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี  ๒๕๖๕ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสักการระและราชสดุดี  ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย นันทนาการและบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,998