มุทิตาสักการะในงานอายุวัฒนมงคลพระครูวิริยานุโยค  เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและข้าราชการในสังกัด  ร่วมพิธีมุทิตาสักการะในงานอายุวัฒนมงคลพระครูวิริยานุโยค  เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ร่วมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด และส่วนราชการ ณ วัดฝั่งคลอง  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,077