ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด  ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครนายก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมวางแผนโครงการฯ ในพื้นที่วัดเลขธรรมกิตติ์ อำเภอบ้านนา วัดตำหนักและวัดบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,077