โครงการตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน (บ.ว.ร.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมงานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน (บ.ว.ร.) กับหน่วยอบรมประชาชนตำบล โดยมีพระครูโสภณชัยวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดห้วยโรง เป็นประธานในการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ  ณ วัดวังยายฉิม จ.นครนายก.


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,169