สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถานที่กักกันของจังหวัดนครนายก (State Quarentine) จันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,195