การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก วันสุดท้าย

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดสนามสอบ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,197