การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2564 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก วันที่สอง

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางศิรินันท์  ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน  และข้าราชการในสังกัดฯ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมีพระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดสนามสอบ พร้อมด้วยพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  และคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ วัดพราหมณี  พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,245