สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร  คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและข้าราชการในสังกัดฯ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดสนามสอบ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ วัดพราหมณี  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,202