ประชุมเงินอุดหนุนบูรณะวัดจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  และข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้มีวัดในจังหวัดนครนายกของบประมาณฯ จำนวน ๘ วัด  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ  วัดหนองแฟบ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,247