จิตอาสาพระราชทานพัฒนาวัดดงละคร “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร”

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร  คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาวัดดงละคร ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร”  ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,252