ทีมงานสื่อนครนายกมอบชุด PPE ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทีมงานสื่อนครนายก มอบชุด PPE เพื่อช่วยเหลือวัดในจังหวัดนครนายกที่ดำเนินการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   โดยมีนายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบชุดดังกล่าว.


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,079