สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดเนินหินแร่และบ้านเนินหินแร่

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัดฯ ลงตรวจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ หมู่ ๔ บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกเป็นคณะกรรมการฯการประเมิน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบางส่วนร่วมให้การต้อนรับ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,086