สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกลงตรวจเตรียมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านวังรี

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2564 เวลา ๐๙.00 น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  และข้าราชการในสังกัดฯ ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) ในวันพฤหัสบดีที่ 1๖ กันยายน 2564  ณ วัดวังรีและหมู่บ้านวังรี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,064