พระภิกษุจังหวัดนครนายกเข้ารับวัคซีนพระราชทาน SINOFARM ณ โรงพยาบาลนครนายก

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร  คำดวง และข้าราชการในสังกัดฯ อำนวยความสะดวกพระภิกษุที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน SINOFARM ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ โรงพยาบาลนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,076