พระครูสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเขทุเรียน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก และเจ้าอาวาส           วัดเขาทุเรียน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าอาวาสในเขตปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกพร้อมกับพุทธศาสนิกชน โดยมีโครงการ “ใส่บาตรพระข้าวสุก ญาติโยมรับข้าวสารอาหารแห้ง” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของพุทธศาสนิกชนในภาวะโควิด ๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,080