วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ธุดงคสถานถาวรนิมิต (วัดป่าศรีถาวรนิมิต)

รายละเอียด

ภูมิทัศน์ภายในวัด ประกอบไปด้วย เจดีย์หลวง กุฎิใจดี ศาลาฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ มณฑปถาวรธรรม อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ศาลกระต่ายชมจันทร์ โรงกลองน้ำดื่ม สถานีวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นสถานีนำเสนอพระธรรมเทศนา สถานีดังกล่าวจะออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาตี 5ถึง 4 ทุ่ม และเขตที่พักปฎิบัติธรรม ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก เขตสงฆ์ (กุฏิ 21 หลัง) เขตอุบาสก (กุฏิ 30 หลัง ศาลา 1 หลัง) และเขตอุบาสิกา (กุฏิ 55 หลัง ศาลา 3 หลัง)

ลักษณะเด่น

-เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบหมู่คณะ -มีสถานที่สำหรับเดินจงกลม และนั่งวิปัสนาในป่า -เป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างขวาง รายล้อมไปด้วยเทือกเขาและไม้ยืนต้น -มีกุฏิปฏิบัติธรรมนับ 100 หลัง สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม

ประวัติ

อยู่ติดกับเทือกเขาใหญ่ เป็นที่ราบรายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่บริเวณประกอบด้วยไม้ยืนต้น ร่มรื่น เงียบสงบ มีกุฏิปฏิบัติธรรมจำนวนมาก สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนผู้สนใจปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์หลวงบรมธรรม ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธมั่นมงคลวนาสมัย หินแกะสลักรูปเหมือนครูบาอาจารย์ ชั้นที่ 2 พระแก้วมรกตจำลองและพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ดำ (หลวงพ่อพระดำ) ชั้นที่ 3 พระบรมสารีริกธาตุ และสักการะพระอรหันตธาตุของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกระต่ายชมจันทร์ สามัคคีธรรม มณฑปศิลปะไทยล้านนาสูง 3 ชั้น ศาลาเรือนไทย และยังมีโครงการเหมือนสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการทำสวนผักปลอดสารพิษและนาข้าวโดยใช้ระบบเกษตรธรรมชาติอีกด้วยคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,229