พระครูโสภณพรหมรังสี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี แจกโรงทานฯ โรงพยาบาลนครนายก

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยพระครูโสภณพรหมรังสี  เจ้าคณะตำบลท่าทราย  เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี  (ชวดบัว)  ได้จัดตั้งขึ้นและแจกจ่ายอาหารและสิ่งของให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครนายก และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและญาติผู้ป่วยที่มารับบริการ.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825