พระครูปลัดโชคชัย กิตติคุโน เจ้าอาวาสวัดโพธินายก มอบข้าวสารหอมมะลิให้จังหวัดนครนายก

วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผอ.พศจ.นครนายก  มอบหมายให้นางศิรินันท์  ลมงาม และน.ส.ธีรตา  ซื่อตรง  เข้ารับมอบข้าวสารหอมมะลิแท้ทุ่งกุลา จำนวน ๕๐๐ ถุง   คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จากพระครูปลัดโชคชัย กิตติคุโน เจ้าอาวาสวัดโพธินายก  อำเภอเมืองนครนายก  เพื่อมอบให้จังหวัดนครนายก (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825