ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทัยปัญญารังษี (ประสิทธิ์ พ้นภัย) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทัยปัญญารังษี (ประสิทธิ์ พ้นภัย) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูโสภิตขันติคุณ เจ้าอาวาสวัดพลอยกระจ่างศรี เป็นประธานสงฆ์ และนายญาณกร โท้ประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เป็นประธานฆราวาส ในการทอดผ้าไตรบังสกุลและถวายดอกไม้จันทร์ ณ วัดจันทร์เรือง ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,889