จิตอาสาพระราชทานพัฒนาวัดดงละคร “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร” ๕ มกราคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครนายก ร่วมกันพัฒนาวัดดงละครให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล "โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร" ดูแลแปลงเกษตรกรรมและทำความสะอาดพื้นที่รอบโครงการฯ ณ วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,071