ด้านศาสนสมบัติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบขอเช่าที่ธรณีสงฆ์.pdf |
แบบขอกันเขตจัดประโยชน์.pdf |
แบบขอความเห็นชอบให้เช่าที่วัดมีพระสงฆ์.pdf |
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินวัดร้าง.docx |
แบบบันทึกความคิดเห็น (ผาติกรรม).pdf |
หนังสือยินยอมคู่สมรส.doc |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,222