ด้านศาสนสถาน

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป.doc |
เอกสารขอับพระราชทานวิสุงคามสีมา.doc |
แบบรายงานรับรองสภาพวัด.doc |
แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย.doc |
แบบขออนุญาตสร้างวัด.pdf |
แบบคำขอยกวัดร้าง.doc |
แบบขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.PDF |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,164