บุคลากร

 

บุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

นางวรินทร  นามวงษ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

 


นายประทีป  บุญศรี

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

นายสมชัย  เอี่ยมอร่าม

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 


น.ส.ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางศิรินันท์  ลมงาม
เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตินุกูล  ใจโต
พนักงานขับรถ


นางสมทิพย์  ศรีงาม
พนักงานทำความสะอาด

อัพเดต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑