Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)

ตำบลนครนายก  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุ อัญเชิญจากประเทศอินเดีย - ศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างจากหินโบราณจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า พระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายก อภิปูชนีย์ พระพุุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร

วัดประสิทธิเวช

ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สิ่งที่น่าสนใจ คือ รูปหล่อหลวงพ่อธา (พระครูศรัทธาภินันท์) มณฑปเก่า จัดเก็บเครื่องเงิน เครื่องลายคราม และเครื่องทองเหลืองเก่าจำนวนมาก ศาลาท่าน้ำสำหรับพักผ่อนและปล่อยสัตว์เป็นเขตอภัยทาน สิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบสวยงาม และบริเวณตรงข้ามกับวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมกว้างกว่า 2 ไร่ กุฏิผู้มาปฏิบัติธรรม สระน้ำ ศาลาท่าน้ำสวยงาม เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

วัดคีรีวัน

ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นวัดเก่าแก่กว่า 100 ปี อยู่บนถนนสายนครนายก - ท่าด่าน สิ่งสำคัญในวัด คือ พระแก้วมรกตองค์จำลองที่สร้างจากเนื้อเรซินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานในวิหารบนยอดเขา องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว มีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ประดับตกแต่งด้วยเพชรแท้ 7 กะรัต พลอยแท้ 2,000 กว่าเม็ด ทับทิมจำนวนมาก

วัดเขานางบวช

ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จุดเด่นของวัด คือ รอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ในมณฑปบนยอดเขานางบวช ซึ่งมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2401 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา และมีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปี นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะของจังหวัดนครนายก

วัดศรีกะอาง

ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ พระพุทธชินราชจำลองสร้างด้วยอิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 18 เมตร สูง 30 เมตร นับเป็นพระพุทธชินราชจำลองที่สร้างด้วยคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกระถางธูปสำหรับปักธูปเทียนเป็นพุทธบูชา มีขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 4.60 เมตร ทำจากสแตนเลส อาจถือได้ว่าเป็นกระถางธูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีอุโบสถสถาปัตยกรรมไทย - จีน ประยุกต์ดูสวยงามแปลกตา และวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกกะอาง สามารถแวะชมความสวยงามช่วงฤดูฝนได้

วัดพราหมณี

ตำบลสาริกา  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สิ่งสำคัญภายในวัด คือ อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารซึ่งสังกัดในอดีตกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จำนวน 7,920 คน ซึ่งสูญเสียชีวิตระหว่างสงครามเอเซียบูรพา เมื่อปี พ.ศ.2482 - 2488 และหลวงพ่อปากแดง พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวลาวอพยพได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป