Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ข่าวคณะสงฆ์

แสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระญาณนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด งานทำบุญอายุวัฒนะครบรอบ ๘๔ ปี

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  นายสุรพล  กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญ อายุวัฒนะมงคลครบ ๗ รอบ ครบ ๘๔ ปี พระเดชพระคุณพระญาณนายก (ท่านเจ้าคุณทองใบ)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ทอง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๕

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขต

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ภายใต้อุปถัมภ์โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเลื่อนสมณศักดิ์รับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบ้านนา พระครูโสภณนาคกิจ

พิธีเลื่อนสมณศักดิ์พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าอาวาสวัดช้างเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านนา 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...