Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ข่าวสำนักพุทธ

โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหศักดิ์-สักสยามินทร์ 2556

มื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหศักดิ์ – สักสยามินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา และโรงเรียนวัดประสิทธิเวชร่วมจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพล  กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและประกอบวิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาหฬหบูชาวันแสดงปฐมเทศนาและวันแห่งพระรัตนตรัย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 61

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ณ วัดสุตธรรมาราม

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ณ วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...