Get Adobe Flash player

อัตรากำลัง

บุคลากร

 

  บุคลากร  

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  
  ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
 

 

นางฐิติรัตน์  ลำดวน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 

 

 


  

  

  

  

  

     

 

นายประทีป  บุญศรี

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

 

นายสมชัย  เอี่ยมอร่าม

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 


น.ส.ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

     

นางศิรินันท์  ลมงาม
เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน

 

นายดนตรี  ภาษะฐิติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
     

 

นายบัญชา  รุ่งเรือง
พนักงานขับรถ

 


นางสมทิพย์  ศรีงาม
พนักงานทำความสะอาด

อัพเดต วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙