Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม /พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 18.00 น.นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก---