Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ขอเชิญชวนร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก จำนวน 79 รูป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ระยะเวลาอุปสมบทระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 รวม 15 วัน ะเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

ระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่