Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

พิธีปลงผมนาคอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น.  

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกได้จัดพิธีปลงผมนาคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 106 รูป

โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก

คลิกชมภาพกิจกรรม 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010323709469&sk=photos&collection_token=100010323709469%3A2305272732%3A69&set=a.512792575741528.1073741918.100010323709469&type=3&pnref=story

ภาพ : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ
ข่าว : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ