Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ ห้องประชุมสงฆ์วัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

พร้อมกันนี้นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ถวายการบรรยายพิเศษแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกให้บริการทางการแพทย์ถวายแก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นำโดยนายประทีป บุญศรี ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมและอำนวยความสะดวก

ภาพ : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ
ข่าว : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ