Get Adobe Flash player

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร บทสวดพาหุง
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์
พระคาถามหาเมตตาใหญ่
คาถาเงินล้าน พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
พระคาถายันทุน 9 ชั้น บทกรวดน้ำ
คำอาราธนา ศีล ๕ คำอาราธนาธรรม
คาถาเรียกทรัพย์ คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ
คาถาบูชาแม่นางกวัก คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด(ย่อ)
คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ) คาถา"มงกุฎพระพุทธเจ้า"
บทสวดมนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
คาถาบูชาพระพุทธชินราช คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถาบูชาพยายม คาถารักษาไข้ (โพชฌังโค)