Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า     บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก     บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร     บทสวดพาหุง
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์
    พระคาถามหาเมตตาใหญ่
คาถาเงินล้าน     พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
พระคาถายันทุน 9 ชั้น     บทกรวดน้ำ
คำอาราธนา ศีล ๕     คำอาราธนาธรรม
คาถาเรียกทรัพย์     คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ
คาถาบูชาแม่นางกวัก     คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด(ย่อ)
คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)     คาถา"มงกุฎพระพุทธเจ้า"
บทสวดมนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน      
คาถาบูชาพระพุทธชินราช     คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถาบูชาพยายม     คาถารักษาไข้ (โพชฌังโค)