Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

พศ.เฟ้นต้นแบบวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน

ผอ.พศ.เผยจัดใหญ่งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา เฟ้นหาวัดต้นแบบศูนย์กลางชุมชน พร้อมทำสารคดีสั้น 40 ตอนออกอาการช่อง 5 เริ่ม 1 เม.ย.นี้ (26 ก.พ.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษา วันที่2เม.ย.2558ของ พศ. ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่คุณูปการของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านพระพุทธศาสนาประกอบด้วย
1.อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่ประเทศอินเดีย
2.จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์รวม 40 ตอนๆละ 2 นาที ออกอากาศทางช่อง5เวลา 20.00 น.ตั้งแต่วันที่1เม.ย.- 30 ธ.ค.2558

นายพนม กล่าวต่อไปว่า
3.จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกิจการพระพุทธศาสนาแจกไปยังห้องสมุดทั่วประเทศ
4.จัดเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนกันยายน
5.จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจะมอบให้กองพุทธศาสนศึกษาไปดำเนินการ
6.จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สามเณรที่เข้ามาเรียนได้มีอาชีพติดตัวออกไปหากไม่ต้องการที่จะบวชต่อ
และ7.จัดโครงการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ช่วยเหลือชุมชน โดยจะมอบให้กองพุทธศาสนสถานดำเนินการคัดเลือกวัด